Rallykoorts

De inschrijving voor de vierde editie van de Zwanenbroedersrally is een groot succes. We zullen dit jaar rijden met rond de 90 equipes, en daarmee is de rally volledig bezet. Bijzonder hartelijk dank voor uw enthousiasme om mee te doen! Een mooi vooruitzicht voor de rally en ook voor het goede doel dat we met elkaar ondersteunen.

Intussen zijn de  voorbereidingen voor de rally op zaterdag 1 oktober 2016 in volle gang en verheugen we ons erop u allen een bijzondere dag aan te kunnen bieden met een mooie en uitdagende route. We verheugen ons op de bijzondere auto’s die mee zullen rijden. Binnenkort zullen we u zoals gebruikelijk via email en deze site nader inlichten over de gang van zaken tijdens de rally.

Graag tot 1 oktober, met een hartelijke groet namens de rallycommissie!