De Duinsche Hoeve

In Oktober 2010 werd het nieuwe hospice “De Duinsche Hoeve” in de regio van Den Bosch geopend. Naar voorbeeld van soortgelijke voorzieningen elders in Nederland betreft het een kleinschalig gasthuis waar negen mensen op een waardige manier, in alle rust afscheid kunnen nemen van het leven, omringd door hun dierbaren.

Er is natuurlijk jaarlijks geld nodig om deze voorziening in stand te houden, en het ook mogelijk te maken dat mensen die hiervoor zelf niet de kosten kunnen opbrengen in hun laatste levensfase in het hospice welkom zijn. Hoewel langs diverse wegen fondsen blijken te kunnen worden geworven om dit doel te bereiken, blijft er nog behoefte aan extra inkomsten voor het hospice.

De Illustre Lieve Vrouwe Broederschap ziet het als haar taak hierbij behulpzaam te zijn, en probeert via charitatieve concerten in het Zwanenbroedershuis en andere activiteiten voldoende geld bijeen te brengen om een van de negen kamers operationeel te houden. Hiervoor is op jaarbasis 5000 euro nodig. De opbrengsten van de evenementen komen volledig aan dit doel ten goede.

In 2010 t/m 2012 werden concerten in het Zwanenbroedershuis gegeven. De concerten werden gegeven door Nederlandse musici, in de fraaie en sfeervolle omgeving in het Zwanenbroedershuis te Den Bosch. Sinds 2013 vindt jaarlijks een autorally plaats ter ondersteuning van de activiteiten van het Hospice.

Graag ook uw aandacht voor deze film over de het hospice De Duinsche Hoeve: