Privacyverklaring Zwanenbroedersrally

1         Welke persoonsgegevens wij verwerken.

Wij verwerken persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Dit betreft de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door u in te schrijven voor deelname aan de Zwanenbroedersrally, waaronder de betalingsgegevens.
 • Beeldmateriaal

2         Waarom we de gegevens nodig hebben.

Wij verwerken uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Het verzenden van vooraankondigingen en uitnodigingen voor de rally.
 • Het organiseren van de rally.
 • Het samenstellen van de deelnemerslijst en de uitslaglijst van de rally.
 • Het afhandelen van uw betaling.
 • Het verzenden van aanvullende informatie t.b.v. uw deelname aan de rally.

3         Hoe lang we gegevens bewaren.

De Zwanenbroedersrally bewaart uw gegevens gedurende twee jaar. Daarna worden alleen naam en e-mailadres bewaard om u in de toekomst weer te kunnen uitnodigen voor inschrijving voor de rally.

4         Met wie we de gegevens delen.

De Zwanenbroedersrally deelt uw gegevens uitsluitend met derden indien dit nodig is voor de organisatie van de rally. Het sturen van de uitnodigingen en de registratie van de inschrijvingen via de website hebben wij uitbesteed aan derden. De deelnemerslijst wordt opgenomen in het routeboek van de rally. De uitslag, foto’s en video van de rally worden gepubliceerd op de website www.zwanenbroedersrally.nl.

 

De website www.zwanenbroedersrally.nl maakt gebruik van functionele cookies ten behoeve van het inschrijfsysteem.

5         Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar secretaris@zwanenbroedersrally.nl.

6         Beveiliging.

De Zwanenbroedersrally neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van de Zwanenbroedersrally maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat.